Điều khoản sử dụng

echoshare cung cấp thông tin và sản phẩm trên trang này, tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Sau khi truy cập trang web này, bạn đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện. Echoshare có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện này và các sản phẩm, dịch vụ, giá cả và các chương trình được đề cập trong trang web này vào bất kỳ lúc nào, theo quyết định riêng của mình mà không cần thông báo. Echoshare có quyền tìm kiếm tất cả các biện pháp khắc phục có sẵn theo luật và công bằng cho bất kỳ vi phạm nào đối với các điều khoản và điều kiện này. Mọi quyền không được cấp rõ ràng ở đây đều được bảo lưu.

Bản quyền số 1

© 2020 echoshare. Tất cả các quyền.

Tất cả nội dung (“THÔNG TIN”) trên trang web này, bao gồm tất cả văn bản, thiết kế, bố cục, phần mềm và các tác phẩm khác đều được bảo vệ bởi bản quyền. Trừ khi được cho phép cụ thể, không có phần nào của trang web này có thể được phân phối hoặc tái tạo bằng bất kỳ phương tiện nào, hoặc dưới bất kỳ hình thức nào, mà không echosharesự cho phép trước bằng văn bản. Quyền sử dụng nội dung có thể được cấp trên cơ sở từng trường hợp.

# 2 Thương hiệu

Tất cả các sản phẩm và dịch vụ, bao gồm logo và từ được giới thiệu trên trang web này là nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu trí tuệ của echoshare. Chúng chỉ có thể được sử dụng với sự cho phép trước bằng văn bản của echoshare trong từng trường hợp cụ thể. Sử dụng echoshare nhãn hiệu cho mục đích thương mại mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của echoshare sẽ cấu thành vi phạm thương hiệu và cạnh tranh không lành mạnh vi phạm pháp luật.

# 3 Sử dụng phần mềm

Phần mềm và tài liệu đi kèm có sẵn để tải xuống từ trang web này là tác phẩm có bản quyền của echoshare. Việc sử dụng phần mềm được điều chỉnh bởi các điều khoản của Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối, kèm theo phần mềm. Bạn sẽ không thể tải xuống, cài đặt hoặc sử dụng bất kỳ echoshare phần mềm trừ khi bạn đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối đó.

# 4 Sử dụng thông tin trang web

Trừ khi có quy định khác trên trang web này, bạn có thể xem, in, sao chép và phân phối thông tin trên trang web này theo các điều khoản và điều kiện sau:

  1. Thông tin có thể được sử dụng chỉ cho mục đích cá nhân phi thương mại.
  2. Bất kỳ phần hoặc toàn bộ bản sao thông tin trong trang web này phải bao gồm tất cả các thông báo bản quyền và quyền sở hữu trong cùng một hình thức và cách thức như trên bản gốc.
  3. Thông tin có thể không được sửa đổi theo bất kỳ cách nào.
  4. echoshare bảo lưu quyền thu hồi ủy quyền đó bất cứ lúc nào và việc sử dụng thông tin trang web của chúng tôi sẽ bị ngừng ngay lập tức khi có thông báo từ echoshare.
  5. Thông tin được chỉ định ở trên không bao gồm bố cục hoặc thiết kế của trang web này. Các yếu tố của trang web này được bảo vệ bởi trang phục thương mại hoặc các luật khác và không được bắt chước hoặc sao chép toàn bộ hoặc một phần.
  6. Thông tin được chỉ định ở trên không bao gồm logo, đồ họa, âm thanh, video hoặc hình ảnh trên trang web này, chỉ có thể được sao chép hoặc phân phối khi được cho phép rõ ràng bởi echoshare.

# 5 Phản hồi

Bất kỳ ý kiến, vé hỗ trợ hoặc tài liệu gửi đến echoshare, bao gồm nhưng không giới hạn phản hồi, như câu hỏi, nhận xét, đề xuất hoặc bất kỳ thông tin liên quan nào liên quan đến Phần mềm, trang web này hoặc bất kỳ sản phẩm, chương trình hoặc dịch vụ nào khác của echoshare (“Phản hồi”), sẽ được coi là không bí mật. echoshare sẽ không có nghĩa vụ dưới bất kỳ hình thức nào đối với Phản hồi đó và được tự do sao chép, sử dụng, tiết lộ, trưng bày, trưng bày, chuyển đổi, tạo tác phẩm phái sinh và phân phối Phản hồi cho người khác mà không bị giới hạn và không được sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm nào , bí quyết hoặc kỹ thuật có trong Phản hồi như vậy cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc phát triển, sản xuất và tiếp thị các sản phẩm kết hợp Phản hồi đó.

# 6 Liên kết đến các trang web của bên thứ ba

Một số liên kết có trong trang web này đề cập đến các trang web khác của bên thứ ba không nằm trong tầm kiểm soát của echoshare. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, đối với hoạt động có trong các trang web khác. Tên của các công ty và sản phẩm thực tế trong trang web này có thể là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng của họ.

# 7 Bảo hành và Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

TẤT CẢ THÔNG TIN TỪ HOẶC THÔNG QUA TRANG WEB NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “HIỆN CÓ”. TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, ĐỀU ĐƯỢC TỪ CHỐI (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN TRONG VIỆC TỪ CHỐI BẤT KỲ BẢO ĐẢM NGỤ Ý NÀO VỀ TÍNH KHẢ NĂNG VÀ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ). THÔNG TIN TRÊN TRANG WEB CÓ THỂ CÓ LỖI, VẤN ĐỀ HOẶC GIỚI HẠN KHÁC. CÁC THAY ĐỔI ĐƯỢC THỰC HIỆN ĐỐI VỚI THÔNG TIN TRONG ĐÂY. TUY NHIÊN, ECHOSHARE CAM KẾT KHÔNG CẬP NHẬT TÀI LIỆU TRÊN TRANG WEB NÀY. ECHOSHARE TÀI SẢN KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC LỖI HOẶC LỖI TRONG THÔNG TIN HOẶC PHẦN MỀM HOẶC CÁC TÀI LIỆU KHÁC ĐƯỢC THAM KHẢO HAY LIÊN KẾT VỚI TRANG WEB NÀY. CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI ẤN ĐỘ, ĐẶC BIỆT, BẤT CỨ, HOẶC HẬU QUẢ NÀO (BAO GỒM CÁC THIỆT HẠI DO MẤT KINH DOANH, MẤT LỢI NHUẬN, TỒN TẠI HOẶC TƯƠNG TỰ). ĐIỀU GÌ DỰA TRÊN ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG, ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH, KHẢ NĂNG BẢO HÀNH (BAO GỒM TIÊU CỰC), TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ SẢN PHẨM HOẶC CÁCH KHÁC, NGAY CẢ NẾU ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI ĐÓ. CÁC GIỚI HẠN CỦA CÁC THIỆT HẠI ĐƯỢC ĐẶT RA TRÊN LÀ YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA CƠ SỞ THƯƠNG HẠI GIỮA CHÚNG TÔI VÀ BẠN.

CHÚNG TÔI KHÔNG CUNG CẤP TRANG WEB VÀ THÔNG TIN NÀY KHÔNG GIỚI HẠN. KHÔNG ĐẠI DIỆN, BẢO ĐẢM HOẶC BẢO ĐẢM GÌ KHÔNG ĐƯỢC THỰC HIỆN ĐỐI VỚI CHÍNH XÁC, QUẢNG CÁO, ĐÁNG TIN CẬY, HIỆN TẠI, KHIẾU NẠI, BỀN VỮNG HOẶC ỨNG DỤNG CỦA THÔNG TIN. MỘT SỐ TUYÊN BỐ NHÀ NƯỚC CÓ THỂ ÁP DỤNG GIỚI HẠN GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Tất cả trách nhiệm và trách nhiệm đối với mọi thiệt hại gây ra bởi vi-rút có trong các tệp điện tử của trang web này đều bị từ chối. Người dùng nên tự sắp xếp để bảo vệ tài nguyên máy tính của mình khỏi các virus đó.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi liên quan đến thông báo này, hoặc nếu bạn muốn liên hệ echoshare vì bất kỳ lý do, xin vui lòng truy cập của chúng tôi Trung tâm hỗ trợ khách hàng để được giúp đỡ.