Chuyển WhatsApp

20 10, 2021

(3 cách) Chuyển tin nhắn WhatsApp từ Android sang Android

Để chuyển các tin nhắn WhatsApp của bạn từ Android này sang Android khác khá dễ dàng với Google drive hoặc echoshare Chuyển WhatsApp. Quan trọng nhất, bạn sẽ không cần phải lo lắng về việc mất dữ liệu.

11 10, 2021

Chuyển Lịch sử WhatsApp của bạn từ Android sang iPhone một cách dễ dàng

Lịch sử WhatsApp của chúng tôi rất quan trọng và đây là lý do tại sao có một số cơ chế để tạo điều kiện chuyển nó bất cứ khi nào chúng tôi nhận được một thiết bị mới. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi thiết bị mới hoạt động trên một hệ điều hành hoàn toàn khác? Đây là chủ đề mà chúng tôi sẽ đề cập trong bài viết này.