30 05, 2023

Cách tin tưởng máy tính này trên iPhone bị vô hiệu hóa

Chúng ta có thể tin tưởng máy tính này trên iPhone bị vô hiệu hóa không? Câu trả lời là không. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là khôi phục cài đặt gốc cho iPhone bị vô hiệu hóa này để khắc phục.