Ghi lại màn hình

13 11, 2020

Cách ghi bản trình bày PowerPoint (có âm thanh và video)

Bạn muốn truyền tải thông điệp từ PowerPoint của mình một cách sinh động hơn? Bạn có thể ghi lại lời giải thích bằng giọng nói và PowerPoint cùng một lúc. Đây là cách ghi lại bài thuyết trình PowerPoint với âm thanh và video.

5 11, 2020

Cách ghi lại bản thân và màn hình máy tính cùng lúc

Làm thế nào để ghi lại chính bạn và trò chơi / màn hình đồng thời (Hình trong Hình, Video trong Video)? Kiểm tra phương pháp hay nhất tại đây để đặt khuôn mặt của bạn vào một góc của trò chơi hoặc video hướng dẫn.