Chuyển PC/Mac sang iPhone

21 08, 2023

Có AirDrop cho Windows 10 & 11 không?

2023-08-29T10:22:21+08:00

Có tính năng AirDrop trên Windows không? Nó có thể được sử dụng để gửi tập tin từ PC sang iPhone không? Để biết câu trả lời cho những câu hỏi này, hãy xem trang này.

Có AirDrop cho Windows 10 & 11 không?2023-08-29T10:22:21+08:00