Chuyển iPhone sang iPhone

28 08, 2023

AirDrop 101: Bạn có thể AirDrop mà không cần WIFI không

2023-10-19T17:16:33+08:00

Nếu bạn đang thắc mắc “Bạn có thể sử dụng AirDrop mà không cần WIFI không?” thì bài viết này là dành cho bạn. Hãy đọc tiếp và tìm hiểu sự thật về AirDrop.

AirDrop 101: Bạn có thể AirDrop mà không cần WIFI không2023-10-19T17:16:33+08:00
16 08, 2023

AirDrop 101: Cách khắc phục AirDrop bị kẹt khi chờ

2023-10-19T17:27:13+08:00

Bạn đang cố gắng gửi tệp từ iPhone của mình nhưng AirDrop vẫn đang chờ đợi? Hãy đọc bài viết này và tìm hiểu cách khắc phục nó một cách dễ dàng.

AirDrop 101: Cách khắc phục AirDrop bị kẹt khi chờ2023-10-19T17:27:13+08:00
7 08, 2023

Cách chuyển danh bạ từ iPhone sang iPhone

2023-10-19T17:33:33+08:00

Bạn muốn chuyển danh bạ từ iPhone sang iPhone nhưng không biết làm thế nào? Đọc bài viết này và tìm thấy 4 cách dễ dàng để làm điều đó.

Cách chuyển danh bạ từ iPhone sang iPhone2023-10-19T17:33:33+08:00
7 08, 2023

Cách đồng bộ danh bạ từ iPhone sang iPad

2023-10-19T17:34:40+08:00

Bạn có muốn biết cách đồng bộ danh bạ từ iPhone sang iPad không? Hãy đọc bài viết này và chúng tôi có những phương pháp đơn giản nhất dành cho bạn.

Cách đồng bộ danh bạ từ iPhone sang iPad2023-10-19T17:34:40+08:00
1 08, 2023

Cách chuyển ứng dụng từ iPhone sang iPhone

2023-10-19T17:37:33+08:00

Bạn đang tìm kiếm các phương pháp về cách chuyển ứng dụng từ iPhone sang iPhone? Đọc bài viết này và tìm hiểu 4 cách để làm điều đó.

Cách chuyển ứng dụng từ iPhone sang iPhone2023-10-19T17:37:33+08:00