Phục hồi thiết bị lưu trữ dữ liệu

31 08, 2022

Giải pháp nhanh: Cách khôi phục thẻ SD được định dạng

Chúng tôi có cơ hội khôi phục dữ liệu chúng tôi muốn từ thẻ SD được định dạng. Chúng tôi có thể đăng ký dịch vụ khôi phục dữ liệu tại địa phương hoặc tìm một số phần mềm trực tuyến để khôi phục dữ liệu tại nhà.

15 08, 2022

Bắt đầu khôi phục ổ cứng ngoài dễ dàng và nhanh hơn

Xóa dữ liệu, bad sector, lỗi logic, lỗi phần cứng và định dạng có thể là những lý do khiến bạn có thể khôi phục lại dữ liệu của mình. Đối với bất kỳ trường hợp nào trong số này, hãy thực hiện khôi phục dữ liệu dễ dàng và nhanh chóng cho ổ cứng ngoài của bạn.