Sao chép DVD

26 07, 2021

Làm thế nào để sao chép từ một đĩa DVD sang một đĩa DVD khác chỉ với Windows 7/10

Sao chép một DVD sang một DVD khác dễ dàng hơn bao giờ hết; Chỉ với một máy tính Windows 10 hoặc 7 và hai ổ đĩa DVD, bất kỳ ai cũng có thể thiết lập trạm trích xuất DVD riêng của mình. Trong bài viết của mình, chúng tôi hướng dẫn bạn cách sử dụng máy tính Win 10 hoặc 7 để trích xuất đĩa DVD và cũng giới thiệu một số lựa chọn thay thế.

22 07, 2021

Đầu phát DVD miễn phí tốt nhất ba khu vực cho năm 2023

Chúng tôi đã thử nghiệm một số đầu đĩa DVD không có vùng và đã đưa ra danh sách với 3 đầu phát hàng đầu của chúng tôi. Hơn nữa, chúng tôi đã bao gồm một bộ hướng dẫn cho những người vẫn muốn phát DVD bị khóa vùng trên thiết bị của họ.